Anna Fikus-Wójcik

Anna Fikus-Wójcik

Anna Fikus-Wójcik
Od kilkunastu lat jestem związana zawodowo i prywatnie z Trójmiastem. Pochodzę z Poznania, ale studia na kierunku architektury i urbanistyki kończyłam w Krakowie. Tytuł doktora nauk ścisłych obroniłam na Wydziale Architektury w Poznaniu. Na co dzień pracuję jako architektka i urbanistka rozwiązując problematykę rozwoju miast. Z malarstwem natomiast jestem związana od dzieciństwa. W procesie twórczym cenię malowanie „tu i teraz” – w plenerze. Pozwala mi to na pełniejsze poczucie atmosfery miejsca i bezpośrednie przeniesienie tych wrażeń na papier. Stąd preferowana przeze mnie technika akwarelowa, która wymaga szybkich decyzji, odwagi i nie znosi poprawek. Od 5 lat związana jestem z grupą „Architekci Malują” i fundacją ArchArt, z którymi corocznie uczestniczę w plenerach oraz wystawach poplenerowych. Od trzech lat zajmuję się także ilustracją dziecięcą i mam na koncie opracowanie ilustracji i składu graficznego 2 książek terapeutycznych skierowanych do dzieci chorych na cukrzycę T1 (Wydawnictwo Mały Diabetyk).
Ponieważ w życiu zawodowym skoncentrowana jestem na mieście i jego problemach, dla równowagi w malarstwie wybieram tematy związane najczęściej z pejzażem naturalnym. Wyjątkiem jest cykl prac „Historie portowe” dotyczący typowego dla Trójmiasta krajobrazu portowego, stoczniowego i morskiego. Duża część prac z cyklu „Historii portowych” oraz pejzaży znajduje się w zbiorach osób prywatnych.

Prace dostępne w Cosma Gallery

Galeria prac Artysty