Karolina Obuchowska

Karolina Obuchowska

Docierając do Wewnętrznej Esencji
Poprzez swoją sztukę dążę do ukazania duchowej obecności w człowieku. Chociaż fascynuje mnie piękno ludzkiego ciała, to jednak przebłysk Wewnętrznej Esencji człowieczeństwa jest tym, co ekscytuje mnie najbardziej.
Stworzone przeze mnie obrazy są owocem połączenia mojej pasji do malowania
z entuzjazmem do wnikania w sfery badające ponadczasowe prawdy o psychice i duchowości człowieka.
Poprzez synkretyczne zgłębianie wiedzy w dziedzinach świadomości, filozofii, alchemii i symbolizmu – poszukuję konfrontacji, weryfikacji i potwierdzenia dla własnych obserwacji, doświadczeń i rozumienia uniwersalnych prawd osadzonych w Wewnętrznej Esencji – prawd odpowiadających najgłębszej „rzeczywistości” w człowieku.

Artist’s Statement
Reaching The Inner Essence
Through my art, I strive to reveal a sense of spiritual presence within the human. Though I am fascinated with the beauty of the human body, this is a glimpse of an inner
essence that excites me the most.
I endeavour towards blending my passion for painting with my enthusiasm for delving deep
into the spheres that explore the universal truths about the psyche and spirituality of the human. There is that deep need in me to develop knowledge in the fields of consciousness, philosophy, mysticism, alchemy, and symbolism. I explore them – with the syncretic approach
– in search of confrontation, verification, and validation for my own observations, experiences, and understanding of the universal truths embedded within The Inner Essence – the truths that correspond to the most profound “reality” in humans.

Prace dostępne w Cosma Gallery

Galeria prac Artysty