COSMA GALLERY cyklicznie organizuje aukcje dzieł sztuki. 

Najbliższa aukcja odbędzie się w Wielkanocny poniedziałek 1 kwietnia o godzinie 19:00 na portalu www.onebid.pl – https://onebid.pl/pl/auction/-/6472

Poniżej przedstawiamy procedurę udziału w licytacji on-line. 

Jak licytować?

Zlecenie licytacji z limitem

Dla osób, które nie chcą rejestrować się przez stronę onebid.pl istnieje możliwość złożenia Zlecenia licytacji z limitem, które jest do pobrania poniżej. Po przesłaniu na nasz adres e-mail info@cosmagallery.com wypełnionego zlecenia będziemy w Państwa imieniu licytować wskazane pozycje do wskazanej kwoty. Oczywiście jeżeli nie będzie innych ofert to dokonacie Państwo zakupu pozycji w najniższej możliwej cenie.

<<< Zlecenie licytacji z limitem >>>

Rejestracja internetowa

  1. W celu założenia konta kliknij przycisk ZAŁÓŻ KONTO znajdujący się na stronie głównej, w prawym, górnym rogu. W przypadku posiadania konta w naszym serwisie lub chęci ponownego zalogowania się należy wybrać ZALOGUJ.
  2. W oknie rejestracji podaj swój adres e-mail, hasło oraz numer telefonu. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków.
  3. Aby założyć konto w serwisie, należy zaznajomić się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Możesz również wyrazić chęć otrzymywania powiadomień dotyczących wszystkich lub w tylko wybranych rodzajach aukcji.
  4. W procesie zakładania konta wyślemy do Ciebie wiadomość SMS 4-cyfrowym kodem, który należy wpisać w okienko które pojawi się na ekranie.
  5. Po założeniu konta w naszym serwisie należy potwierdzić adres e-mail, klikając w otrzymany w mailu link aktywujący konto.

W panelu Twojego konta, w opcji Edytuj profil znajduje się miejsce na uzupełnienie Danych konta, preferowanego języka oraz waluty i Twoich danych adresowych. Można wybrać także opcję innego adresu dostawy lub chęć otrzymywania faktur. Pamiętaj, że zmiana tych danych będzie dotyczyła tylko kolejnych aukcji, więc jeśli zapisałeś się już do aukcji poinformuj nas o zmianach swoich danych.

W sekcji Profilu znajdują się również informacje dotyczące otrzymanych wiadomości, Twojej aktywności, aukcji i zakupów, ulubionych artystów oraz obserwowanych obiektów. W zakładce powiadomienia możesz określić, czy chcesz otrzymywać SMS-y, maile i powiadomienia dotyczące aukcji i zamówień oraz zapisać się do newslettera. Ponadto możesz również dodać swoje ulubione domy aukcyjne, aby otrzymać SMS z powiadomieniem o każdej organizowanej przez nich aukcji.

Zapisanie się do aukcji

  1. Aby zapisać się do aukcji, należy kliknąć przycisk ZAPISZ SIĘ DO AUKCJI znajdujący się pod nazwą aukcji. Można również wykonać tę czynność po otwarciu okna wybranej przez nas pozycji. Przycisk ten pojawi się wówczas pod informacją dotyczącą daty rozpoczęcia aukcji.
  2. Bardzo istotną kwestią jest zapoznanie się z regulaminem aukcji. W regulaminie znajdują się informacje dotyczące m.in. postąpień aukcyjnych, wadium, cen wywoławczych, prowizji aukcyjnej, czasu na wykup przedmiotu, czasu odbioru przedmiotu wylicytowanego czy kwestii związanych z wysyłaniem obiektów do klientów.
  3. Po dokładnym zaznajomieniu się z regulaminem należy zaakceptować jego postanowienia. Z tego poziomu możesz również wyrazić chęć do otrzymywania powiadomienia SMS przed rozpoczęciem wszystkich aukcji domu aukcyjnego, w którego aukcji chcesz wziąć udział.

Po zarejestrowaniu się do aukcji i po zaakceptowaniu uczestnictwa możesz przystąpić do licytacji. Czas oczekiwania na akceptację jest krótki, jednak najlepiej nie czekać do ostatniej chwili tylko zapisać się do aukcji możliwe wcześnie.

Limity i oferty

Dzięki naszemu serwisowi możesz wziąć udział w aukcji z dowolnego miejsca. Jeśli nie jesteś jednak w stanie na bieżąco śledzić licytacji, z pomocą przychodzi opcja limitu. Po ustawieniu przez Ciebie limitu w oknie wybranej pozycji w miejscu ZŁÓŻ LIMIT, w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

W przypadku aukcji internetowych oraz niektórych aukcji klasycznych wybraną pozycję możesz licytować na bieżąco, wpisując kwotę i zatwierdzając ją przyciskiem LICYTUJ w oknie wybranej pozycji. Na stronie każdego obiektu pojawia się informacja, ile ofert zostało już złożonych oraz jaka jest cena wywoławcza i aktualna cena pozycji.

Różnica między limitem a ofertą jest taka, że limit można w dowolnej chwili (jednak nie później niż przed rozpoczęciem licytacji danej pozycji) zmieniać lub usuwać. Limit nie podbija ceny przed rozpoczęciem aukcji i pozostaje nieaktywny do momentu rozpoczęcia licytacji na żywo danej pozycji. Oferta działa podobnie jak w klasycznej licytacji internetowej, gdzie każda kolejna podbija aktualną cenę i określa, kto w danej chwili wygrywa licytację. W przypadku aukcji klasycznych oferty także biorą udział w licytacji na żywo działając tak samo jak limity. W przypadku złożenia równocześnie limitu i oferty na tę samą pozycję system automatycznej licytacji wybierze wyższą kwotę do cyklicznego przebijania innych licytujących.

Jeśli na danej aukcji wywoływane będą tylko wybrane pozycje, zgłoś chęć licytacji danej pozycji klikając przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI.

Ulubione

Na stronie każdej pozycji obok nazwy obiektu znajduje się przycisk ULUBIONE, dzięki któremu możesz zapisać w swoim profilu w zakładce ULUBIONE interesujące Cię pozycje. Aby dodać pozycję do ulubionych, musisz uprzednio zapisać się do aukcji, w której dany obiekt jest oferowany. W przypadku aukcji klasycznych możesz także ustawić powiadomienie SMS, które zostanie do Ciebie wysłane na klika pozycji wcześniej przed licytacją wybranej przez Ciebie pozycji.

Przebieg licytacji w aukcji internetowej

W przypadku aukcji internetowych, jako początek licytacji uznaje się ogłoszenie aukcji. Z kolei moment zakończenia aukcji i licytacji jest określony z góry wyznaczonym terminem. W oknie interesującej Cię pozycji znajdziesz informacje dotyczące ceny wywoławczej, aktualnej ceny, ilości ofert oraz ile czasu pozostało do końca aukcji. Poniżej znajduje się miejsce do wpisania propozycji kwoty i przycisk LICYTUJ. Pamiętaj, że pozycję można licytować do końca trwania aukcji i zgłoszona przez Ciebie kwota może zostać przebita nawet kilka dni później, dlatego należy na bieżąco śledzić otrzymywane informacje i w razie potrzeby ponownie zaproponować wyższą kwotę.

Oferty złożone na 5 minut przed końcem czasu licytacji wydłużają czas zamknięcia licytacji danej pozycji o kolejne 1-3 minuty, w zależności od ustawień aukcji.

Wygrane licytacje i powiadomienia

Dla aukcji internetowych wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Informacje na temat ceny poszczególnych pozycji oraz łącznej kwoty do zapłaty są dostępne w mailu wysyłanym automatycznie po zakończeniu aukcji lub na stronie OneBid w Twoim Profilu w zakładce Moje aukcje.

Odbiór i dostawa

Po wygranej aukcji należy wykupić wylicytowane pozycje w terminie określonym przez regulamin aukcji. W razie niewywiązania się z umowy i nieodebranie dzieła w terminie dom aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową za przechowywanie obiektu. Odbiór wylicytowanego obiektu następuje w siedzibie domu aukcyjnego po zaksięgowaniu całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. Na Twoje życzenie dom aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres firmie transportowej. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, jest doliczany do całkowitej ceny do zapłaty za wygrane pozycje wraz ze wszystkimi innymi opłatami. Wysyłka nastąpi w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty.

Płatność

Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna, zwykle w wysokości 20%.   Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto. Przy zakupie niektórych obiektów doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite, czyli prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia za sprzedaż oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata ta jest doliczana do sumarycznej kwoty do zapłaty za wylicytowane pozycje. Niektóre pozycje mogą być także obciążone opłatą VAT jeśli znajdują się poza granicami UE. Informacje na temat wszystkich opłat znajdują się zawsze na stronie każdej pozycji.

Dane konta do zapłaty otrzymasz w mailu z podsumowaniem licytacji. Informacje te dostępne są także na naszej stronie w Twoim Profilu w zakładce Moje zakupy.