Polityka Prywatności?

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Cosma Gallery Sp z o.o., Łokietka 49b/14, 81-736 Sopot

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Cosma Gallery Sp z o.o., Łokietka 49b/14, 81-736 Sopot lub na adres email: info@cosmagallery.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta zakupowego, Rejestracji artysty, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie oraz w związku ze zgłaszaniem dzieł sztuki do Aukcji i galerii on-line. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

Rejestracja w bazie Artystów i kolekcjonerów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zgłaszanie dzieł sztuki do galerii on-line oraz www.cosmagallery.com oraz braniu udziału w aukcjach organizowanych przez Cosma Gallery Sp. z o.o.

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w Sklepie internetowym www.cosmagallery.com.

Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Jakie dane zbieramy?

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą.

Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu Produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, transportowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak chronimy Twoje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie Danych Osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) (tzw. „bezpieczne połączenie”). Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Każdy Użytkownik naszego Sklepu oraz Artysta i właściciel dzieł sztuki ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu internetowego

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Państwa konta bankowego.